↑ Return to Patient Briefcase

Telemedicine for patients with liver cirrhosis

Patienter diagnosticeret med levercirrose – bedre kendt som skrumpelever eller leversvigt – har brug for hyppig kontakt med sundhedsvæsenet, da der er tale om en kronisk lidelse, som kræver tæt overvågning. Men desværre er patienternes tilstand ofte så dårlig, at ugentlige besøg til hospitalets ambulatorie er meget krævende for dem – og kan betyde en forringelse af deres tilstand.

Derfor kører OUH Nyborg Sygehus i øjeblikket et pilotprojekt med telemedicinske konsultationer til patientgruppen.

Når en patient bliver diagnosticeret med levercirrose gennemføres en samtale med patienten og en sygeplejerske, hvor det fremtidige forløb diskuteres – og som noget nyt i Nyborg, diskuteres og vurderes nu også muligheden for at få et telemedicinske tilbud.

Hvis patienterne er motiverede og har de kognitive evner, og sygeplejersken vurderer, at det kan være gavnligt med den telemedicinske intervention, tilbydes dette til patienten som alternativ til fremmøde-konsultationer i ambulatoriet.

Det er dog vigtigt, at både patienten og de pårørende er velinformerede om servicen og dens formål helt fra starten, så derfor gennemføres den første opfølgningskonsultation altid som fremmøde på hospitalet.

Patienterne, som skal afprøve tilbuddet, får Patientkufferten installeret i hjemmet i ca. 3 måneder og gennemfører telemedicinske konsultationer med en sygeplejerske 1-2 gange om ugen. Længden af samtalerne varierer afhængig af sygeplejerskens vurdering og patientens behov. Ved konsultationerne kan der måles vægt, blodtryk og puls via det telemedicinske udstyr.

Pilotprojektet foregår på Medicinsk mave-tarm afdeling OUH, Svendborg Sygehus, enheden Nyborg.

Foreløbige resultater af “Tele-leversvigt”-afprøvningen

Patienter med levercirrose kræver tæt opfølgning og hyppig kontakt med sundhedsvæsenet – men er ofte ikke raske nok til at tage til ugentlig kontrol på hospitalet. De foreløbige resultater fra afprøvningen viser, at telemedicinske konsultationer kan være med til at afhjælpe dette problem og sørge for at patienterne kan modtage den nødvendige opfølgning og behandling fra sundhedspersonalet uden at skulle forlade deres hjem.

Siden starten af projektet har 24 patienter afprøvet løsningen, og afdelingen har en klar fornemmelse af, at det sparer genindlæggelser og måske endda reducerer dødelighed. Ud af de 24 patienter, er én kommet i arbejde og én i arbejdsprøvning, hvilket ikke er normalt for patientgruppen, som typisk er meget bundet til hospitalsbehandling og ude af stand til at være på arbejdsmarkedet.

Overordnet set viser resultaterne, at både patienter og pårørende er klar til at anvende den telemedicinske løsning og patienterne oplever øget livskvalitet. De ser frem til opkaldet fra sygeplejersken og føler sig trygge ved løsningen. Kontinuiteten og regelmæssigheden gør en stor forskel for dem, og de føler sig accepteret, set og hørt i kontakten med den sundhedsprofessionelle – og dette gælder for både patienter og de pårørende, som har deltaget i de første afprøvninger af telekonsultationer. Patientens familie opfordres nemlig til at deltage i de indlendende samtaler efter diagnosen og i  alle øvrige fysiske eller telemedicinske konsultationer. Og netop denne kontakt til og involveringen af de pårørende ser ud til at blive påvirket positivt ved brug af løsningen, da det er nemt for dem at deltage i forløbet, når det foregår fra hjemmet.

Resultaterne viser også en øget faglig stolthed hos de deltagende sygeplejersker, som oplever at deres arbejde og løsningen har en reel positiv effekt for patienten.

Næste skridt er nu at gennemføre et større forskningsprojekt til validering af resultaterne fra pilotprojektet, hvilket man derfor er gået i gang med at planlægge på afdelingen og søge midler til.

Kontaktperson:

Anne Sorknæs
Forskningssygeplejerske, Post doc, Ph.d.
OUH – Medicinsk Afdeling M-FAM, Svendborg
anne.dichmann.sorknaes@rsyd.dk

Permanent link to this article: http://old.cimt.dk/ouh-innovative-practices/patient-briefcase/liver-cirrhosis/